Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

TỜ TRÌNH 3230/TTr-SDL - 31/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem và Tải Tờ Trình tại đây

Danh mục cắt giảm TTHC


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3172015

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o