Chức năng - nhiệm vụ Chức năng - nhiệm vụ

1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp UBND tỉnh Quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 2815351

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o