Chức năng - nhiệm vụ Chức năng - nhiệm vụ

1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp UBND tỉnh Quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động từ nhân sách nhà nước.

3. Tên giao dịch, đối ngoại  của Sở Du lịch là "DEPARTMENT OF TOURISM OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE

Xem Chi tiết tại QĐ 2576/UBND-VP

 

 

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3556867

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o