Công khai tài chính Công khai tài chính

Download kinh phí tại đây
Download Dự Toán Chi Tiết
TẢI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 TẠI ĐÂY

Năm Năm

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3172282

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o