Dự án - đấu thầu Dự án - đấu thầu

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định Luật Đất đai và Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng...
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Thông báo số 615/TB-UBND ngày 06/9/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 197/QĐ-TTr ngày 04/10/2021 về...
             Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 7898/UBND-VP chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư Khu...
Ngày 29/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND thu hồi 45.128,5m 2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây...
Trên cơ sở văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Biển Sáng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc của Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng và báo cáo thẩm định của Sở...
Trên cơ sở Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề cương, nhiệm vụ lập Chiến lược phát triển Du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến...
  Ngày 19/4/2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến năm 2025 và định hướng 2030" với...
Ngày 21/3/2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ban hành 02 Quyết định số 85/QĐ-VQG và 86/QĐ-VQG phê duyệt kết quả xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh...
Ngày 09/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND p hê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng đến...
Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 2582/UBND-VP chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc....
Nhằm có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Vườn...
Sáng ngày 8/11/2021, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và cá cơ quan địa phương có liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo...
Trên cơ sở Đề cương Chiến lược Phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện công...
           Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện có 130 dự án đầu tư về du lịch tổng diện với tổng diện tích là 2.952 ha, tổng vốn đầu tư là 48.273 triệu đồng và...
Hiển thị 1 - 15 of 25 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1944919

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o