Dự án - đấu thầu Dự án - đấu thầu

Trên cơ sở các Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố...
   Ngày 05/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án số 1653415228 cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đồi Dừa - Hoàn Mỹ thực hiện dự án Tổ hợp...
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu với các nội...
Trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035; Quyết định số 2367/QĐ-UBND...
Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định Luật Đất đai và Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng...
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Thông báo số 615/TB-UBND ngày 06/9/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 197/QĐ-TTr ngày 04/10/2021 về...
             Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 7898/UBND-VP chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư Khu...
Ngày 29/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND thu hồi 45.128,5m 2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây...
Trên cơ sở văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Biển Sáng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc của Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng và báo cáo thẩm định của Sở...
Trên cơ sở Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề cương, nhiệm vụ lập Chiến lược phát triển Du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến...
  Ngày 19/4/2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến năm 2025 và định hướng 2030" với...
Ngày 21/3/2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ban hành 02 Quyết định số 85/QĐ-VQG và 86/QĐ-VQG phê duyệt kết quả xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh...
Ngày 09/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND p hê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng đến...
Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 2582/UBND-VP chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc....
Hiển thị 1 - 15 of 29 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3556673

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o