Dự án đầu tư du lịch Dự án đầu tư du lịch

TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2018
* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 155 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án
+ Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh: 07
+ Dự án đang triển khai xây dựng: 01
+ Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 10
- Vốn đầu tư trong nước: 137 dự án
+ Dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh: 44
+ Dự án đang triển khai xây dựng: 33
+ Dự án đang triển khai thủ tục pháp lý: 60
• Tổng diện tích: 2.161,96 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư: 48.697,29 tỷ đồng và 4.389,3 triệu USD:
- Tổng vốn thực hiện là 10.488,36 tỷ đồng và 742,52 triệu USD.
- Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư: 06 dự án 
* Số dự án được cấp chủ trương đầu tư: 03 dự án 
* Gia hạn sử dụng đất 24 tháng cho 03 dự án 
* Tổng số dự án đã thu hồi đến tháng 10/2018: 93 dự án
* Tổng số dự án chậm triển khai đến tháng 10/2018: 56 dự án
Nguồn: Sở Du lịch

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 836617

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o