Dự án đầu tư du lịch Dự án đầu tư du lịch

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Thông báo số 615/TB-UBND ngày 06/9/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 197/QĐ-TTr ngày 04/10/2021 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 03/12/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm.

Đến ngày 14/02/2022, Trưởng đoàn thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra gửi Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 16/6/2022 Thanh tra tỉnh đã có Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đối với Công ty TNHH Trung Sơn, các cơ quan có liên quan. Đồng thời tham mưu kiến nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý sai phạm về dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm.

Ngày 26/6/2022 UBND tỉnh đã ra Văn bản số 365/UBND-VP về thực hiện Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr ngày 16/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng ý xử lý về kinh tế, trách nhiệm và các hành vi vi phạm khác.

Kết luận thanh tra này đã được công khai vào ngày 08/7/2022 tại cuộc họp công khai Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr đến các sở, ngành, địa phương liên quan, Công ty TNHH Trung Sơn (Công ty CP Đầu tư Trung Sơn) và đồng thời thông báo kết thúc thanh tra đối với dự án Khu du lịch Trung Sơn – Hồ Tràm.

Hiền Đào

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 2205028

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o