Dự án đầu tư du lịch Dự án đầu tư du lịch

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Hải Thuận tại Bến Cát – Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định Luật Đất đai và Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 189.525,9m2 đất tại Bến Cát Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận thuê toàn bộ diện tích đất trên để đầu tư xây dựng Khu du lịch Hải Thuận.

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án: Khu du lịch Hải Thuận tại Bến Cát - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Đồng thời, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu du lịch Hải Thuận tại Bến Cát - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc theo Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:   

- Thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 (thời điểm tính gia hạn sử dụng đất được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và cộng với thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021). Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.           

- Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Cũng tại Quyết định nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận có trách nhiệm nộp lại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Sở Tài nguyên và Môi trường; nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất phải nộp đối với thời gian chậm tiến độ theo quy định. Tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án, báo cáo kết quả thực hiện dự án về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đúng quy định.    

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp thông tin địa chính cho Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận theo quy định.

Giao Cục Thuế  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm xác định Đơn giá thuê đất để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận biết, nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo quy định. Tính toán số tiền sử dụng đất trước đây mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận đã nộp tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hoàn trả lại theo quy định./.     

                                                                                                       Nhật Lệ

 


 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 60
Tất cả: 3516870

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o