Dự án đầu tư du lịch Dự án đầu tư du lịch

Phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu

Trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035; Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035;Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn- Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu và các quy định liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 07/9/2022.

Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu với các nội dung chính như sau:

- Vị trí, phạm vi ranh giới Khu vực Núi Lớn thuộc địa phận các Phường 1, 4, 5 và phường Thắng Nhì.

 - Quy mô diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 784 ha, quy mô điều chỉnh tổng thể quy hoạch khoảng 834 ha (tăng 50 ha) trong đó:

+ Núi Lớn: Diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 597 ha, điều chỉnh thành 613 ha (tăng khoảng 16 ha), lý do: cập nhật thêm các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

+ Núi Nhỏ: Diện tích theo quy hoạch được duyệt khoảng 187 ha, điều chỉnh thành 221 ha (tăng khoảng 34 ha), lý do: cập nhật khu đất đấu giá tại khu vực Mũi Nghinh Phong. 

  - Quy mô dân số dự kiến: Dân số khoảng 32.000 ÷ 36.000 người bao gồm cả dân số quy đổi (Trong đó dân số đô thị tại chỗ  26.000÷28.000 người và dân số đô thị quy đổi từ khách du lịch lưu trú không thường xuyên khoảng 6.000 ÷ 8.000 người). Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu công viên rừng; dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; khu dân cư và công trình công cộng khác thuộc đô thị Vũng Tàu. Thời gian phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch: dự kiến Quý IV năm 2023.

  Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm phối hợp tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định.

 

                                                                                                             Nhật Lệ

 


 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 62
Tất cả: 3516940

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o