Hoạt động của Sở Du lịch Hoạt động của Sở Du lịch

Triển khai công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SDL ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Du lịch về việc Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 ngành du lich trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, Sở Du lịch đã triển khai văn bản số 401/SDL-QLPTDL ngày 06/03/2023 về đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch xây dựng Phương án chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và dự kiến thời gian tổ chức kiểm tra phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị.

* Đối tượng kiểm tra:

- Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Thành phố Vũng Tàu;

- Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo;

- BQL các khu du lịch các huyện: Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc;

- Các cơ sở kinh doanh DVDL trên địa bàn tỉnh (Mỗi địa phương dự kiến kiểm tra từ 3-5 cơ sở kinh doanh du lịch).

* Nội dung kiểm tra :

- Tổ chức, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN theo Luật PCTT, Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy.

  - Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN hàng năm, 05 năm của các Ban quản lý các khu du lịch, các khu du lịch và đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Các phương án ứng phó với các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

- Kế hoạch và Phương án sơ tán, di chuyển khách du lịch đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

- Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực thực phẩm ứng phó trước và sau khi thiên tai xảy ra.

- Công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; Công phòng chống thiên tai, tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các lực lượng, các ngành có liên quan trên địa bàn quản lý (Quy chế phối hợp, kết quả triển khai thực hiện…).

- Kết quả thực hiện củng cố, nâng cao năng lực và hoạt động của đội xung kích Phòng chống thiên tai theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021.

- Kết quả thực hiện tiêu chí an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

- Công tác khắc phục, thống kê, hỗ trợ khách du lịch bị thiệt hại do thiên tai (nếu có).

-    Kết quả thực hiện các chương trình tập huấn, tuyên truyền cho khách du lịch về công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.

- Kết quả diễn tập công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 (nếu có).

- Kết quả thu, chi, miễn giảm, tạm hoãn và tiến độ trích nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022. Kế hoạch thu, chi, miễn giảm, tạm hoãn Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023.

- Công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Các vấn đề khác (nếu có).

* Lịch kiểm tra các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh :

Ngày/tháng

Đơn vị dự kiến kiểm tra Ghi chú

Ghi chú

Ngày 21/3/2023

- Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Thành phố Vũng Tàu.

- Cơ sở kinh doanh du lịch:

+ Khách sạn và khu du lịch nghỉ dưỡng Imperial;

+ Marina bay Vũng Tàu resort & spa;

+ Khách sạn du lịch Cao su

+ Khách sạn Vias

Danh sách các cơ sở kiểm tra có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế

Ngày 23/3/2023

- BQL các khu du lịch huyện Xuyên Mộc

- Các cơ sở kinh doanh du lịch

+ Khách sạn nghỉ dưỡng Carmelina + Khách sạn nghỉ dưỡng Hồ Tràm Boutique Beach Resort & Spa (Ho Tram Osaka)

+ Khu du lịch Parami Hồ Tràm

 + KDL nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm

Danh sách các cơ sở kiểm tra có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế

Ngày 28/3/2023

- BQL các khu du lịch huyện Đất Đỏ

- Các cơ sở kinh doanh du lịch:

+ Oceanami Villas & Beach Club

+ Lan Rừng Phước Hải resort

+ Khách sạn Ngọc Đáng

Danh sách các cơ sở kiểm tra có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế

Ngày 31/3/2023

- BQL các khu du lịch huyện Long Điền

 - Các cơ sở kinh doanh du lịch:

+ Khách sạn Sea View

 + Fleur de Lys Resort & Spa

+ Saint simeon resort and spa

+ Khách sạn Thuỳ Nhiên

Danh sách các cơ sở kiểm tra có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế

 

                                                               Đào Thu Hiền - P.QLPTDL

 


 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 3946173

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o