Hoạt động của Sở Du lịch Hoạt động của Sở Du lịch

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ DU LỊCH NĂM 2021
Tại hội nghị, toàn thể CBCC Sở Du lịch đã tham gia nghe các báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021của Sở Du lịch, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC Sở Du lịch năm 2020, báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020, báo cáo công khai tài chính Sở Du lịch năm 2020, báo cáo công khai tài chính công đoàn và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo nêu trên. Ngoài ra, tại hội nghị, CBCC đã tham gia đóng góp ý kiến để điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đối với các nội dung, mức chi liên quan đến tiền công tác phí, thanh toán chế độ nghỉ phép,…CBCC cơ quan cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Hội Nghị CBCC năm 2021. Tại Hội nghị, Ban giám đốc Sở và Ban chấp hành công đoàn cũng đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2020 và tiến hành ký kết, phát động thi đua năm 2021.
Hội nghị CBCC cơ quan Sở Du lịch năm 2021 là cơ hội để CBCC bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và là cơ hội để Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến quan trọng nhằm hoàn chỉnh các chính sách, chế độ đối với CBCC theo quy định.
Nhật lệ

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 836545

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o