Hoạt động của Sở Du lịch Hoạt động của Sở Du lịch

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn “Lập Chiến lược Phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Trên cơ sở Đề cương Chiến lược Phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Chiến lược. Ngày 15/10/2021, Sở Du lịch tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-SDL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Roland Berger, Sở Du lịch tỉnh BR-VT đang tiến hành ký kết hợp đồng lập Chiến lược.

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dự kiến bao gồm 3 chương, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu phát triển du lịch tỉnh đạt doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan là khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP,; đến năm 2050 nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách tăng gấp đôi năm 2030.

Chiến lược cũng dự kiến đề xuất 07 nhóm nội dung, nhiệm vụ chính cần thực hiện như: đánh giá hiện trạng và tiềm năng các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch tỉnh; phân tích các yếu tố hình thành quan điểm phát triển du lịch tỉnh; phân tích mục tiêu phát triển du lịch tỉnh; xác định các định hướng phát triển du lịch tỉnh; đề xuất chương trình đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đề xuất chương trình đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; các chương trình hành động, các chiến lược then chốt phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến thời gian lập và trình phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cuối năm 2021./.

                                                                                                Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1330945

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o