Học tập tư tưởng, đạo đức HCM Học tập tư tưởng, đạo đức HCM

Trong học tập, làm theo gương Bác, Tổng bí thư quán triệt “đừng nói một đằng, làm một nẻo”. Theo đó, lời nói phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại 3 khái niệm cơ bản: Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Vẫn còn hình thức, nặng chạy theo thành tích

Theo Tổng bí thư, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực.

Các cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo".

"Những kết quả đó đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến', ‘tự chuyển hoá' trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị", theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khi tìm mọi cách che giấu, chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng cũng thẳng thắn nhận định việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn không ít hạn chế vì có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời.

Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái chưa mạnh mẽ; việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

"Chúng ta vui mừng với thành tích đạt được nhưng nhiều cái còn hình thức, nặng chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh với nhau, đặc biệt là những người lãnh đạo, đứng đầu. Khi tìm mọi cách che giấu, chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được", Tổng bí thư "nói thẳng" và đề nghị phải nhìn thẳng vào sự thật để làm tốt hơn.

Nhắc lại đánh giá "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Tổng bí thư lưu ý tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Theo Tổng bí thư, 4 nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Tình hình này tác động mạnh, nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, càng phải gương mẫu

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng bí thư lý giải học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Làm theo mới quan trọng chứ không chỉ nói suông, không chỉ học thuộc lòng, không sáo rỗng. Phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm của mình.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo". "Làm theo mới quan trọng chứ không chỉ nói suông, không chỉ học thuộc lòng, không sáo rỗng. Phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm của mình", Tổng bí thư lưu ý.

Ông đề nghị cần hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Đặc biệt, Tổng bí thư quán triệt "Đừng nói một đằng mà làm một nẻo. Nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình để biến thành hành động thì không phải là học Bác".

Nêu gương Bác, theo Tổng bí thư, là thực hiện đồng thời việc học tập, làm theo Bác và nêu gương Bác; phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

"Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, người đứng đầu Đảng cho rằng phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.

 

Nguồn Hoài Thu


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 2815141

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o