Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người/ Đơn vị chủ trì

Thành phần

tham dự

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Thư mời số

Thứ hai, 30/12

08g00

Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (cả ngày)

UBND tỉnh

Đ/c Hàng

 

Phòng họp 301

1112/UBND

14g00

Dự hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

Tỉnh ủy

Đ/c Hiền

 

HTB.TTHN

871/TU

Thứ ba

 

31/12

08g30

Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) và tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2019.

 

Đ/c Hiền

 

HTC1.TTHN

01/ĐA01

14g00

Dự hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020

MTTQVN tinht

Đ/c Hiền

 

HT.MTTQ tỉnh

 

Thứ tư

01/01

 

Nghỉ Tết dương lịch

 

 

 

 

 

Thứ năm 02/01

08g30

Dự hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 ...và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ban Dân vận tỉnh ủy

Đ/c Hiền

 

HT.Công an tỉnh

52/BDV

8g30

Chấm điểm giải báo chí (cả ngày)

 

Đ/c Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

03/01

 

 

 

 

 

 

 

14g00

Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Điền

Sở Xây dựng

Đ/c Hàng

 

HT.Tầng 3

272/SXD