Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/11/2018 ĐẾN 23/11/2018

SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RIA - VŨNG TÀU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người/ Đơn vị

chủ trì

Thành phần

tham dự

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai, 19/11

7g 30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

 

Toàn thể CB,CC.

 

TTHN

 

 

8g 30

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở

 

LĐ các phòng, TTXTDL

Phòng họp

 

 

14g 00

Thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2019 tỉnh BR-VT

UBND tỉnh

 

 

Phòng 301, UBND tỉnh

GM 981

 

15g 00

Hội ý về hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép nhận chìm ở biển của Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép

UBND tỉnh

 

 

Phòng 302, UBND tỉnh

 

 

 

Tham mưu cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa.

 

 

 

Phòng QL&PTDL

 

 

 

 

Xử lý vi phạm hành chính.

 

 

 

Thanh tra

 

 

 

 

Hoàn chỉnh thủ tục xin giấy phép xuất bản Cẩm nang Du lịch năm 2018.

 

 

TT TT & XTDL

 

 

Thứ ba, 20/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia Đoàn Kiểm tra Công ty cổ phần Công nghệ Việt Séc.

 

 

Thanh tra

 

 

 

 

Tham mưu ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triền con người tỉnh BR-VT toàn diện.

Tham mưu báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dug kiến nghị tại Báo cáo kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch tại tỉnh

 

 

Phòng QL&PTDL

 

 

 

 

Tiếp nhận và trình duyệt các bài PR tuyên truyền trên các báo và tạp chí năm 2018.

 

 

TT TT & XTDL

 

 

Thứ tư, 21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

14g 00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỉnh ủy

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

GM 395

 

 

Xây dựng Kế hoạch khảo sát các điểm du lịch tại huyện Châu Đức và huyện Long Điền.

 

 

TT TT & XTDL

 

 

 

 

Tham mưu văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về việc tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tham mưu ý kiến góp ý về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện phố đi bộ tại huyện Côn Đảo

 

 

Phòng QL&PTDL

 

 

 

 

Rà soát, đôn đốc các địa phương thực hiện thông báo kết luận của GĐ Sở về lắp đặt NVS công cộng.

 

 

Thanh tra

 

 

Thứ năm,  22/11

 

 

 

 

 

 

 

 

14g 30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (tiếp nội dung chiều thứ 4).

Tỉnh ủy

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

GM 396

 

 

Chuẩn bị một số công việc cần thiết để tổ chức lễ bế mạc Cuộc thi "Sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch BR-VT, lần thứ II năm 2018".

 

 

TT TT & XTDL

 

 

 

 

Kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

 

Thanh tra

 

 

 

 

Họp phòng, xét thi đua

 

 

Phòng QL&PTDL

 

 

Thứ sáu 23/11

7g 30

Tiếp Doanh nghiệp Tùng Vinh

Tỉnh ủy

 

 

Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy

GM 394

 

8g 00 và 14g 00

Hội nghị TW trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng. (cả ngày)

Tỉnh ủy

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

GM 391

 

 

Rà soát, cập nhật các dự án du lịch.

Cung cấp nội dung đăng website ngành.

 

 

 

 

Phòng

QL&PTDL

 

 

 

 

Rà soát, phát hành thông báo kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra các công ty Lữ hành trên địa bàn tỉnh.

 

 

Thanh tra

 

 

                                                                                                                                   

Đ/c Tiến, Đ/c Hiền tham dự lớp Chuyên viên chính từ thứ 5 – thứ 7 hàng tuần

Đ/c Hùng, Thuận, Thiện tham gia khóa học thanh tra viên tại Tp HCM đến 30/11/2018