Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/12/2018 ĐẾN 14/12/2018

SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người/ Đơn vị

chủ trì

Thành phần

tham dự

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai, 10/12

7g 30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần.

 

Toàn thể CB,CC.

 

TTHN

 

 

8g 30

Dự phiên họp thứ 19 của TTr. HĐND tỉnh

(Cả ngày)

UBND tỉnh

 

 

Phòng họp 501 HĐND tỉnh

GM 1054

 

14g 00

Họp TTrUBND tỉnh thông qua các báo cáo của UBND tỉnh năm 2018 báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh

UBND tỉnh

 

 

Phòng họp 301 UBND tỉnh

GM 1057

Thứ ba, 11/12

8g 30

Hội nghị triển khai Nghị quyết 30-NQ/TW, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật An ninh mạng.

Tỉnh ủy

BGĐ

LĐ các phòng, CV CNTT, VT

Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh

GM 415

 

14g 00

Họp giao ban tuần

BGĐ

 

Lãnh đạo các phòng, TT XTDL

Phòng họp

 

Thứ tư, 12/12

8g 00

Họp Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khoá VI, Nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày)

HĐND  tỉnh

Đ/c Hàng

 

Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh

GM 86

Thứ năm,  13/12

8g 30

Họp thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh về chủ trương xây dựng ứng dụng (APP) du lịch 360o

Sở TT & TT

 

 

Phòng họp Sở TT & TT

GM 89

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu 14/12

 

 

 

 

 

 

 

 

14g 00

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dan theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban Tuyên giáo TW.

Tỉnh ủy

 

 

Điểm cầu tỉnh (phòng họp BTV Tỉnh ủy)

GM 416

                                                                                                                                   

Đ/c Tiến, Đ/c Hiền tham dự lớp Chuyên viên chính từ thứ 5 – thứ 7 hàng tuần