Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch - Kế hoạch

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, xã Long Sơn, thành...
Trên cơ sở các Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố...
   Ngày 05/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án số 1653415228 cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đồi Dừa - Hoàn Mỹ thực hiện dự án Tổ hợp...
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu với các nội...
Trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035; Quyết định số 2367/QĐ-UBND...
Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định Luật Đất đai và Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng...
             Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 7898/UBND-VP chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư Khu...
Ngày 29/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND thu hồi 45.128,5m 2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây...
Trên cơ sở văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Biển Sáng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc của Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng và báo cáo thẩm định của Sở...
Ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp,...
Ngày 31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 41/TB-SKHĐT thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu. ...
Ngày 14/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù lao Bến Đình tại các Phường 5, 9, Thắng Nhì,...
Trên cơ sở Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề cương, nhiệm vụ lập Chiến lược phát triển Du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến...
  Ngày 19/4/2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến năm 2025 và định hướng 2030" với...
Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo,...
Hiển thị 1 - 15 of 41 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 2814980

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o