Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch - Kế hoạch

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý Đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định Luật Đất đai và Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng...
             Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 7898/UBND-VP chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư Khu...
Ngày 29/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND thu hồi 45.128,5m 2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây...
Trên cơ sở văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Biển Sáng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc của Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng và báo cáo thẩm định của Sở...
Ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp,...
Ngày 31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 41/TB-SKHĐT thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu. ...
Ngày 14/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù lao Bến Đình tại các Phường 5, 9, Thắng Nhì,...
Trên cơ sở Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề cương, nhiệm vụ lập Chiến lược phát triển Du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến...
  Ngày 19/4/2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến năm 2025 và định hướng 2030" với...
Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo,...
Ngày 21/3/2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ban hành 02 Quyết định số 85/QĐ-VQG và 86/QĐ-VQG phê duyệt kết quả xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh...
Ngày 09/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND p hê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng đến...
Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 2582/UBND-VP chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc....
Tải Kế Hoạch tại đây CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
Hiển thị 1 - 15 of 36 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1903895

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o