Quy hoạch - Kế hoạch phát triển Quy hoạch - Kế hoạch phát triển

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 11/9/2018, Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2538/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu là phát triển du lịch chất lượng cao góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam. Trong đó, chú trọng phát triển các mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 8,6 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt khách), tốc độ tăng trưởng trung bình là 11 - 13%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 17 triệu lượt khách có lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt 4 triệu lượt), tốc độ tăng trưởng trung bình là 12 - 14%/năm
- Năm 2025 đạt 31.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn đến 2025 khoảng 30 - 35%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 đạt gần 102.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 20 - 25%/năm. 
- Đến năm 2025, số lượng buồng lưu trú đạt chuẩn cần có là 16.000 buồng; năm 2030 là 20.000 buồng, trong đó tỷ lệ buồng chất lượng cao chiếm khoảng 35%.  
- Đến năm 2025, tạo được 38.000 việc làm, trong đó khoảng 10.000 lao động trực tiếp; năm 2030 tạo được hơn 45.000 việc làm, trong đó có khoảng 15.000 lao động trực tiếp. 
- Phát triển du lịch "xanh", du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm; gắn hoạt động du lịch với mục tiêu gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái và bảo vệ môi trường.
- Gắn phát triển du lịch với mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh đặc biệt đối với vùng biển và ven biển.
Theo đó, Quy hoạch đã đưa ra các định hướng phát triển chủ yếu của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phát triển thị trường khách du lịch; định hướng phát triển sản phẩm du lịch; định hướng phát triển du lịch theo không gian lãnh thổ và định hướng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch. Đồng thời, Quy hoạch cũng xác định danh mục các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2025 như: Ưu tiên đầu tư phát triển 01 đô thị du lịch (Vũng Tàu), 02 khu du lịch quốc gia (Côn Đảo, Long Hải - Phước Hải), sản phẩm du lịch biển, đảo và dịch vụ vui chơi giải trí; ưu tiên đầu tư 04 chương trình phát triển du lịch, gồm: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch vùng; bảo tồn, tôn tạo và phát triển tài nguyên và phát triển hạ tầng du lịch then chốt. Để thực hiện được những mục tiêu và giải pháp trên, Quy hoạch đã xác định và đề ra các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch như: 
- Giải pháp về vốn đầu tư phát triển du lịch
-  Giải pháp về cơ chế chính sách phát triển du lịch
- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
- Giải pháp về xúc tiến và quảng bá du lịch
- Tổ chức quản lý quy hoạch và quản lý kinh doanh
- Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về du lịch
- Hợp tác liên kết vùng
- Giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm và mô hình kinh doanh du lịch
- Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường
- Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch
- Các giải pháp giảm thiểu và thích ứng đối với biển đổi khí hậu, nước biển dâng trong phát triển du lịch
- Phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng
Nguồn: Sở Du lịch

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 836588

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o