Quy hoạch - Kế hoạch phát triển Quy hoạch - Kế hoạch phát triển

Thống kê và đề xuất phương án xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh đến tháng 8/2021 trong lĩnh vực du lịch

              Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh có 37 dự án lĩnh vực du lịch đã được giãn tiến độ từ 2014 đến nay, trong đó có 06 dự án đã đưa vào hoạt động; 08 dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, chưa triển khai xây dựng; 02 dự án đang vướng mắc thủ tục đất đai, chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư; 03 dự án chưa gia hạn sử dụng đất; 02 dự án mới được giãn tiến độ đầu tư hoặc điều chỉnh dự án; 16 dự án hết thời gian giãn tiến độ, hầu hết các dự án đều đang triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

             Qua rà soát, Sở Du lịch đã có một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đối với các dự án chưa gia hạn sử dụng đất, đề nghị nhà đầu tư thực hiện các thủ tục gia hạn sử dụng đất (KDL Đại Dương, Vũng Tàu); đề nghị UBND tỉnh xem xét việc gia hạn sử dụng đất (KDL biển Viễn Đông); đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đường kết nối vào dự án (dự án KDL Đạt Gia (Láng Hàng)).

            Đối với các dự án hết thời gian giãn tiến độ, Sở Du lịch đã rà soát, bổ sung một số thông tin liên quan đến các dự án. Đồng thời, qua rà soát, Sở Du lịch nhận thấy hầu hết các dự án nêu trên đều đang triển khai các thủ tục đầu tư trong thời gian gia hạn thực hiện dự án, tuy nhiên gặp một số khó khăn (khách quan và chủ quan) dẫn đến việc chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, Sở Du lịch đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện ghi nhận, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, lý do chậm triển khai thực hiện, nguyên nhân chưa được gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ quan và khách quan) để báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đối với các dự án đã có văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đề nghị các Sở, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục gia hạn sử dụng đất dự án.

                                                                                                                                       Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1248896

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o