Thanh tra Thanh tra

Ngày 30/11/2021, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành  Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL  sửa đổi  Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL  hướng dẫn  Luật Du lịch . Theo đó, trong thời hạn...
Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, giảm 80% mức ký quỹ kinh doanh doanh dịch vụ lữ...
  Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12538/UBND-VP ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn...
1. Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du...
  Xem Chi Tiết Tại links http://baobariavungtau.com.vn/du-lich/202108/gia-phong-cua-10-khach-san-phuc-vu-nguoi-cach-ly-co-tra-phi-931374/
Thực hiện Công văn số 8458/UBND-VP ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn tỉnh "Giao Sở Du lịch làm việc cụ thể với Sở Tư pháp để thống nhất ý kiến...
- Theo hướng dẫn trên, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của  Bộ luật Lao động  để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay...
Đoàn kiểm tra do bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên có liên quan kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm việc thực hiện các quy định...
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh gồm các ông (bà) có tên sau: 1. Bà. Trần Thị Thu...
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;               ( do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ) 2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc...
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty TNHH… ( nếu là doanh nghiệp);      ( do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp ) 2. Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh (...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1325366

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o