Thông báo Thông báo

Mời tham gia cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 -2017
Cuộc thi  Ý tưởng Khoa học  tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016 -2017 được tổ chức trên 05 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường- An toàn giao thông – An toàn thực phẩm – Phát triển du lịch- Cải cách hành chính. Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đề xuất các ý tưởng hay nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/8/2017, hiện đã có 50 ý tưởng trên các lĩnh vực gửi về Ban Tổ chức tham gia cuộc thi.
Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thông báo để các đơn vị, CBCCVC, người lao động được biết tham gia cuộc thi.
 Các đơn vị có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR- VT
Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Điện thoại liên hệ: (84-64) 3852 484/3510 573.
Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tại website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
Nguồn: TTTTXTDL

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 231629

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o