Thông báo Thông báo

Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

Để tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công văn số 4305/UBND-VP ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động do khó khăn dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch triển khai các nội dung sau:

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể nhưng không đăng ký kinh doanh, không khai báo cơ quan thuế, không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì người lao động làm việc trong các hộ kinh doanh này được gửi đơn theo mẫu như lao động tự do về UBND cấp xã nơi hộ kinh doanh hoạt động và phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người lao động sinh sống là "không nhận chính sách hỗ trợ tại nơi sinh sống".

Đối tượng lao động làm việc trong các hộ kinh doanh cá thể nếu không thuộc 5 nhóm đối tượng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg vẫn được UBND cấp huyện lập danh sách gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thêm.

Lưu ý: đối với hộ kinh doanh nếu đủ điều kiện theo quy định tại Chương II Quyết định 15/2020/QĐTTg thì hưởng theo mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng/hộ. Đối với người lao động trong các hộ kinh doanh cá thể mà hộ kinh doanh không đủ điều kiện hưởng theo Quyết định 15/2020/QĐTTg thì cá nhân người lao động được đề nghị xin hỗ trợ theo đối tượng là người lao động tự do, mức đề xuất là 1.000.000 đồng/tháng/người. Thủ tục xin hỗ trợ như phần trên đã nêu.

2. Về thời gian nộp hồ sơ về UBND cấp xã đối với lao động tự do thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg là nộp sau ngày 15 hàng tháng; nghĩa là người lao động nộp sau ngày 15/5/2020 thì từ ngày 01/04 - 15/05/2020 người lao động phải có thời gian mất việc ít nhất 30 ngày liên tục, thời gian lẻ sẽ được tính vào tháng sau nếu người lao động tiếp tục bị mất việc, hoặc được làm tròn theo hướng dẫn tại mục 6 văn bản số 588/SDL-QLPTDL của Sở Du lịch nếu người lao động không còn mất việc làm nữa.

3. Đối tượng lao động tự do khác không thuộc 5 nhóm đối tượng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì hồ sơ đề nghị của người lao động vẫn được các địa phương tiếp nhận, sau đó tổng hợp, thẩm định và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trình UBND xem xét, quyết định.

Mọi thắc mắc liên quan, đề nghị liên hệ số điện thoại đường dây nóng: 0254.3857281 để được hướng dẫn thêm hoặc truy cập tại địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap./.

Sở Du lịch BR-VT


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 705315

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o