Thông báo Thông báo

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ ĐIỆN CHO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ ĐIỆN CHO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch do tác động của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ, Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch triển khai đến các hội viên và các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh các nội dung sau:

1. Các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48 Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức bán giá lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 03 tháng, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020.

2. Các cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục, nộp hồ sơ giảm giá điện tại Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu cơ sở đã thanh toán tiền điện theo mức giá cũ, khi nộp đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3 văn bản này sẽ được cơ quan điện lực hoàn trả phần thu vượt trội.

3. Hồ sơ đề nghị Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ giảm giá điện bao gồm:

a) Bản sao đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú.

c) Bản sao Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được Sở Du lịch cấp (còn hoặc đã hết hiệu lực đến ngày 16 tháng 4 năm 2020) hoặc bản sao văn bản thông báo tới Sở Du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định tại Điều 29 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch có đủ giấy tờ nêu tại điểm a và điểm b mục 3 văn bản này nhưng không đăng ký xếp hạng sao; không có hoặc thất lạc văn bản thông báo tới Sở Du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động, đề nghị các đơn vị gửi bổ sung văn bản thông báo về Sở Du lịch để được xác nhận cơ sở lưu trú du lịch (văn bản thông báo này được lập tại thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận với nội dung theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ).

5. Các đơn vị thuê mặt bằng tại các cơ sở lưu trú du lịch làm văn phòng hoặc kinh doanh dịch vụ khác như massage, phòng tập thể hình,...có hợp đồng sử dụng điện riêng với Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thì chưa được xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá điện nêu tại mục 1 văn bản này.

->>Vào đây để xem Mẫu thông báo

Tường Linh


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 705323

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o