Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA: Phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể

Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; phường, xã trong toàn quốc.

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả trong thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu chỉ rõ những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng tâm triển khai Đề án 06 trong thời gian tới hiệu quả tốt hơn. Các đại biểu cho rằng một số người đứng đầu chưa quyết liệt chỉ đạo, chưa kiểm tra, giám sát, đôn đốc những nhiệm vụ đề ra trong Đề án 06. Kết quả rà soát các văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung chưa bảo đảm chất lượng. Việc liên thông, liên kết cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, người dân vẫn tới trụ sở để nộp hồ sơ trực tiếp.

Các đại biểu thừa nhận, hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng kết nối vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều bộ ngành, địa phương chưa lập hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Nguồn nhân lực ở các bộ, ngành, địa phương đều chưa được đáp ứng đầy đủ, nhất là chưa xây dựng được hai nhóm chuyên gia quản trị và công nghệ thông tin để tham gia quản trị hệ thống...

Lấy người dân và DN làm trung tâm​

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ kiên trì, kiên định, kiên quyết, quyết tâm, quyết liệt triển khai tổng thể, toàn diện từ trên xuống dưới thực hiện Đề án 06, chính là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Trong đó có việc hoàn thiện thể chế trên môi trường số, phát triển hạ tầng chiến lược trên môi trường số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong môi trường số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia để xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Phương châm là mọi cải cách đều hướng về người dân, DN; lấy người dân, DN là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án quan trọng này để góp phần tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, với quan điểm "chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không thể chung chung được".

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, chủ tịch UBND các cấp phải xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án; đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng; tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022, trong đó khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án và 29 dịch vụ công.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; trước hết, quán triệt và vận động đến từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện. Tăng tỷ lệ người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu trên, nhất là trên các lĩnh vực: thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân... Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như: bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch SIM rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch qua tài khoản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 có khoảng 3-5 triệu người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia (VneID), với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng; cung cấp 8-10 tiện ích nghiệp vụ ngành công an như tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; cung cấp 8-10 tiện ích cho người dân: như định danh, xác thực người dân, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, di chuyển nội địa, dịch vụ tiện ích cho nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người có công, người dân tộc thiểu số.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, củng cố, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án. Khẩn trương kết nối các dữ liệu tổng hợp dân cư về Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu xây dựng trung tâm điều phối dữ liệu dân cư, thông qua trung tâm này kết nối, làm sạch dữ liệu, tương tác, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; triển khai phục vụ tiện ích cho người dân, DN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải tạo dựng, giữ vững niềm tin của người dân và DN; lấy người dân và DN làm trung tâm trong thực hiện Đề án này. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và DN thấy được tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện.

 

NGUỒN PHẠM TIẾP


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2204819

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o