Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại đương đến năm 2030 (Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ), Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam (Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 06/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn về việc yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, cá nhân liên quan quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lí tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025: "80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn quốc", và đến năm 2030: "100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy".

- Đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường triển khai các phương án giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch; các hoạt động trưng bày, triển lãm; các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm…

 

Tường Linh

 


 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3483227

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o