Tin tức ngành Tin tức ngành

Sở Du lịch Thông qua dự thảo Đề cương, nhiệm vụ lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4098/UBND-VP ngày 20/4/2021, Sở Du lịch đã tổ chức xây dựng dự thảo Đề cương nhiệm vụ lập Chiến lược và gửi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Đề cương chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 chương, trong đó dự kiến mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu phát triển du lịch tỉnh đạt doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan là khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP,; đến năm 2050 nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách tăng gấp đôi năm 2030.

Dự thảo đề cương cũng dự kiến 07 nhóm nội dung, nhiệm vụ chính cần thực hiện để xây dựng Chiến lược phát triển du lịch là: đánh giá hiện trạng và tiềm năng các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch tỉnh; phân tích các yếu tố hình thành quan điểm phát triển du lịch tỉnh; phân tích mục tiêu phát triển du lịch tỉnh; xác định các định hướng phát triển du lịch tỉnh; đề xuất chương trình đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đề xuất chương trình đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; các chương trình hành động, các chiến lược then chốt phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã tham gia bổ sung ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề cương, cụ thể như: đề nghị rà soát, đánh giá, xây dựng Chiến lược trong mối tương quan với các quy hoạch liên quan của tỉnh; đánh giá hiện trạng về các chỉ tiêu doanh thu, lượt khách; so sánh, đánh giá rõ khả năng cạnh tranh về du lịch tỉnh; xác định rõ định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, nhất là trong việc phát triển du lịch Côn Đảo; bổ sung thêm mục liên kết phát triển sản phẩm du lịch để thu hút du khách; cùng với đó cần bổ sung thêm nội dung dự báo về khả năng phát triển du lịch trong tương lai.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh giao Sở Du lịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại dự thảo Đề cương để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, trong đó lưu ý: nghiên cứu đảm bảo quan điểm, định hướng về phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; định hướng được các đặc trưng, đặc thù riêng về du lịch của BR-VT so với các địa phương khác trong cả nước; đánh giá lại điều kiện về du lịch tỉnh để xây dựng số liệu thống kê được chính xác, phù hợp với thực tế địa phương; cần có sự gắn kết định hướng phát triển du lịch với các ngành kinh tế trụ cột khác của tỉnh.

                                                                                                                                                                      Nguồn   Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1248779

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o