Tin tức ngành Tin tức ngành

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

         Đề cương, nhiệm vụ Lập Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 03 phần và 04 chương với nội dung chính như: sự cần thiết, quan điểm và mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển du lịch; nội dung, cấu trúc chiến lược gồm 4 chương (Chương 1. Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020; Chương 2. Môi trường, tiềm năng và nguồn lực phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021-2030; Chương 3. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2030; Chương 4. Tầm nhìn đến năm 2050 của du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu)…

          Quan điểm lập Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định phải:

- Phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 26/6/2020;

- Phù hợp với mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và thông minh; đẩy mạnh ứng dụng những của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Đảm bảo chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Sử dụng hiệu quả tối đa tài nguyên du lịch theo hướng phát triển đột phá và bền vững, cân đối cung và cầu du lịch; bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch và môi trường vùng tỉnh, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;

- Đảm bảo tính liên kết vùng miền, đặc biệt là kế hoạch liên kết du lịch của vùng Đông Nam Bộ; khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực duyên hải Nam Trung bộ;

- Kế thừa các kết quả và nội dung chọn lọc từ các đề án, chương trình nghiên cứu của tỉnh đã và đang thực hiện bao gồm: Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2025; Đề án Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn năm 2020-2030;  Một số nội dung liên quan đến Đề án đô thị thông minh như: ứng dụng mã QR; APP 3600

         Bên cạnh đó, Tỉnh còn xác định mục tiêu tổng quát của Chiến lược là cơ sở để xây dựng Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện đến năm 2030 nhằm phát triển du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu trở thành một trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh, trong đó tập trung các giải pháp định vị thương hiệu du lịch của tỉnh; hình thành các sản phẩm đặc trưng, loại hình du lịch đặc thù… phát triển du lịch gắn với đảm bảo chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời, phát triển Bà Rịa- Vũng Tàu thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

           Các mục tiêu cụ thể của Chiến lược bao gồm:

+ Đến năm 2025, phát triển du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu thành một trong bốn trụ cột kinh tế: xây dựng hình ảnh điểm đến, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; hình thành  sản phẩm đặc trưng, loại hình du lịch đặc thù của tỉnh; Gia tăng sự hài lòng của khách du lịch, thu hút khách quay trở lại với nhiều trải nghiệm khác biệt, nâng cao thị phần tại các thị trường mục tiêu, góp phần tăng trưởng khách du lịch và thu nhập từ du lịch, góp phần thu hút đầu tư với tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 6,5%-7% trong GRDP toàn tỉnh.

 + Đến năm 2030, phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững; tiếp tục các giải pháp định vị thương hiệu du lịch cho tỉnh; tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP dự báo toàn tỉnh.

+ Đến năm 2050, phát triển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á; cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại; nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân của du khách gấp 02 lần năm 2030.

          Hiện nay, Sở Du lịch đang tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Chiến lược (thời gian dự kiến mở thầu ngày 8/9/2021). Thời gian dự kiến lập và trình phê duyệt Chiến lược là cuối năm 2021.

 

                                                                                                     Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1248775

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o