Tin tức ngành Tin tức ngành

TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2021

           Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện có 130 dự án đầu tư về du lịch tổng diện với tổng diện tích là 2.952 ha, tổng vốn đầu tư là 48.273 triệu đồng và 8.902 triệu USD, bao gồm: 114 dự án đầu tư trong nước, 16 dự án nước ngoài, cụ thể: có 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 08 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh, 04 dự án đang triển khai xây dựng, 04 dự án đang triển khai thủ tục pháp lý. 114 dự án dự án có vốn đầu tư trong nước, trong đó có 42 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh; 31 dự án đang triển khai xây dựng và 41 dự án đang triển khai thủ tục pháp lý.

             Nhằm rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai để chuẩn bị nội dung báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý từng dự án cụ thể, ngày 24 tháng 8 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2789/SKHĐT-ĐT đề nghị các Sở, ngành rà soát các nội dung liên quan như: đối với các dự án chậm triển khai: rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện, xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn; đề xuất các nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện và danh mục các dự án chậm triển khai cần xử lý cuối năm 2021 và thời gian tới, rà soát nguyên nhân chậm triển khai, đề xuất phương án và kế hoạch xử lý; các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của ngành từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai từ 2014 đến nay.  Đối với các dự án chậm triển khai sau khi được giãn tiến độ: rà soát tiến độ triển khai tiếp theo, thủ tục đất đai, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư và các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý thuộc phạm vi quản lý của ngành (trong báo cáo đề nghị nêu rõ từng hồ sơ dự án cụ thể); đề xuất phương án và kế hoạch xử lý đối với các dự án đã hết thời gian giãn tiến độ và thời gian gia hạn đất 24 tháng.

         Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 37 dự án lĩnh vực du lịch đã được giãn tiến độ từ 2014 đến nay, trong đó có 06 dự án đã đưa vào hoạt động; 08 dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, chưa triển khai xây dựng; 02 dự án đang vướng mắc thủ tục đất đai, chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư; 03 dự án chưa gia hạn sử dụng đất; 02 dự án mới được giãn tiến độ đầu tư hoặc điều chỉnh dự án; 16 dự án hết thời gian giãn tiến độ, hầu hết các dự án đều đang triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

      Sở Du lịch đã rà soát, bổ sung các thông tin liên quan đến các dự án và  có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện ghi nhận, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, lý do chậm triển khai thực hiện, nguyên nhân chưa được gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ quan và khách quan) để báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đối với các dự án đã có văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đề nghị các Sở, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục gia hạn sử dụng đất dự án./.

                                                                                    

 

   Nhật Lệ


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1248921

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o