Tin tức ngành Tin tức ngành

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ban hành Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030

Nhằm có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-VQG Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030. Quy định bao gồm 03 chương, 12 Điều trong đó có các nguyên tắc xét chọn nhà đầu tư, Hồ sơ xin thuê môi trường rừng, các tiêu chí kỹ thuật để xét chọn nhả đầu tư…Nhà đầu tư đạt yêu cầu sau khi xét chọn phải đạt tổng số điểm bình quân là 251 điểm trở lên/500 điểm (quá ½ số điểm tối đa), trong đó các tiêu chí 1, 2, 3, 4 mục I là bắt buộc; mục II phải đạt tối thiểu 100 điểm.

Quy định này được áp dụng để xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại 20 điểm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo được phê duyệt theo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, cụ thể:

 

STT

Vị trí

Tiểu khu

Diện tích (ha)

Phân khu chức năng

Tổng diện tích thuê

Phục hồi sinh thái

Hành chính dịch vụ

1

Bãi Cát Lớn

Hòn Bà

 

19,82

19,82

2

Bãi Dài, Bãi Mới

58

16,98

16,32

33,30

3

Bãi Đầm Trầu nhỏ

56B, 57

 

56,52

56,52

4

Bãi Dương

Hòn Bảy Cạnh

 

54,04

54,04

5

Bãi Nhát, Bến Đầm

60

 

41,49

41,49

6

Bãi Ông Cường

55B

 

66,91

66,91

7

Đá Cuội, Suối Thị

60

 

42,08

42,08

8

Đá Trắng

60

 

24,69

24,69

9

Vịnh Đầm Tre

55B

91,35

42,02

133,37

10

Đất Thắm, Bãi Bàng

57

 

51,56

51,56

11

Hòn Cau

Hòn Cau

39,14

60,78

99,92

12

Hòn Tài

Hòn Tài

 

33,59

33,59

13

Hòn Tre lớn

Hòn Tre Lớn

 

31,00

31,00

14

Hòn Tre nhỏ

Hòn Tre Nhỏ

 

11,73

11,73

15

Mũi Chim Chim

56B

 

9,36

9,36

16

Bãi Ông Câu

58

10,63

27,25

37,88

17

Bãi Ông Đụng

57, 58

 

68,07

68,07

 

 

Hợp phần biển

 

20

20

18

Sở Rẫy

58

 

31,72

31,72

19

Suối Ớt

56B

9,6

12,98

22,58

20

Ma Thiên Lãnh

57, 58

 

16,60

16,60

 

Tổng

 

167,70

740,53

908,23

 

Theo quy định tại Quyết định trên, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư xin thuê môi trường rừng tại một địa điểm và đã được chấp thuận chủ trương hoặc phương án đầu tư thì Hội đồng xét chọn đề xuất Chủ rừng thương thảo, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng với nhà đầu tư.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên xin thuê môi trường rừng tại một địa điểm và đã được chấp thuận chủ trương hoặc phương án đầu tư mà có số điểm từ 251 điểm trở lên thì Hội đồng xét chọn lập danh sách đề xuất Chủ rừng mời các Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Côn Đảo tham gia, thành lập Hội đồng đấu giá cho thuê môi trường rừng theo quy định.

Nhà đầu tư được công nhận cho thuê môi trường rừng trong trường hợp tham gia đấu giá là nhà đầu tư có phiếu trả giá thuê môi trường rừng cao nhất. Phiếu trả giá thuê môi trường rừng do Hội đồng đấu giá lập, phát hành./.

 

                                                                                                         Nhật Lệ

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1408028

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o