Tin tức ngành Tin tức ngành

Du lịch Bà Rịa -Vũng Tàu vượt khó 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù Ngành Du lịch đang phải đối đầu với những khó khăn, ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid -19 … Tuy vậy, nhờ tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp, phương án kết hợp triển khai nhiều hoạt động, sự kiện thu hút du khách nên kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong 6 tháng đầu năm đã cho thấy ngành Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đang dần hồi phục, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021 ngoài doanh thu dịch vụ lữ hành các dịch vụ khác  đều tăng và vượt kế hoạch.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đón và phục vụ 6.978.639 lượt khách lượt khách, đạt 219,25 % kế hoạch năm, tăng 176,97 % so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 352.501 lượt, đạt 28,59 % kế hoạch năm, tăng 1.488,13 % so tháng cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm ước đạt 1.814.017 lượt, đạt 147,12 % kế hoạch năm, tăng 106,11% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 16.247 lượt, đạt 20,83 % kế hoạch năm, tăng 1.044,96% so tháng cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm ước đạt 103.679 lượt, đạt 132,92% kế hoạch năm, tăng 84,79% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.302,740 tỷ đồng, đạt 19,05% kế hoạch
năm, tăng 1.268,64 % so cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm ước đạt 6.549,991 tỷ đồng,
đạt 95,76% kế hoạch năm, tăng 25,26 % so với cùng kỳ.
(Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 362,485 tỷ đồng, đạt
16,9% kế hoạch năm, tăng 965,41% so cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm ước đạt
2.184,484 tỷ đồng, đạt 101,84% kế hoạch năm, tăng 48,42% so với cùng kỳ;
Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 13,444 tỷ đồng, đạt 14,15% kế hoạch năm,
tăng 2.712,55% so với cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm ước đạt 42,779 tỷ đồng, đạt
45,03% kế hoạch năm, giảm 38.09 % so với cùng kỳ). Toàn tỉnh hiện có 1.486 cơ sở lưu trú du lịch (tăng 206 cơ sở so với năm 2021 (30.164 phòng trong đó, 116 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 8.888 phòng, gồm 06 khách sạn 05 sao, 16 khách sạn 04 sao, 24 khách sạn 03 sao, 33 khách sạn 02 sao, 37 khách sạn 01 sao).

Để hoàn thành kế hoạch năm, 6 tháng cuối năm ngành Du Lịch tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chiến lược phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồng thời triển khai thực hiện 02 Đề án đã được tích hợp vào Chiến lược phát triển du lịch tỉnh gồm "Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và "Định hướng thị trường du lịch tỉnh.. BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; Tiếp tục hoàn chỉnh đề án "Xây dựng và Quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Triển khai thực hiện Kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch trong dịp cao điểm hè và các kỳ nghỉ lễ, tết dương lịch năm 2023; Duy trì thực hiện công tác thanh, kiểm tra các đơn vị kinh doanh du lịch; Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch và những nội dung theo thỏa thuận liên kết, hơp tác phát triển với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ và với Tổng công ty Hàng Không Việt Nam.

NL

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 14
Tất cả: 3172287

 

 

 

 

 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Email công vụ 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Hỏi đáp trực tuyến

Góp ý - Hiến kế

 

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

 

Thành phố Vũng Tàu 360o