Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 09-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 05/10/2018
2 1473/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 05/10/2018
3 1267/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 05/10/2018
4 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 05/10/2018
5 09/2017/QH14 Luật Du lịch 05/10/2018
6 1066/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch 25/09/2018
7 22/QĐ.SDL Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/09/2018
8 49/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27/05/2016
9 14/CT-TTg Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch 02/07/2015
10 18/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 04/09/2013
Hiển thị 10 kết quả
của 1