Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 03/08/2020
2 26/2014/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép 03/08/2020
3 168/2017/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật Du lịch 03/08/2020
4 147/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 03/08/2020
5 09-NQ/TU Phát triển Du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 03/08/2020
6 109/KH-SDL Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/02/2019
7 812/SDL-VP Về việc triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BTC, Thông tư số 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 24/08/2018
8 1530/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12/06/2018
9 1473/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 06/06/2018
10 66/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/06/2018
11 1267/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 17/05/2018
12 1066/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch 28/03/2018
13 09-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 27/12/2017
14 09/2017/QH14 Luật Du lịch 19/06/2017
15 22/QĐ.SDL Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/03/2017
16 49/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27/05/2016
17 14/CT-TTg Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch 02/07/2015
18 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 06/12/2014
19 18/CT-TTg Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 04/09/2013
Hiển thị 19 kết quả
của 1