Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 3181/UBND-VP ngày 18/03/2024 của UBND tỉnh về triển khai Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

18/03/2024 - 10:47

Theo đó, Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT về việc quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư nêu trên./.

 

Xem chi tiết Nguồn Công văn số  3181/UBND-VP


Đánh giá: