Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kết luận của Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban ngày 25/03/2024

25/03/2024 - 14:33

Ngày 25/3/2024, tại phòng họp Sở Du lịch, Bà Trần Thị Thu Hiền– Phó Giám đốc Sở Du lịch đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần.
Tham dự cuộc họp có: bà Huỳnh Thị Thúy Hằng - Phó Chánh Thanh tra; ông Trần Kim Chỉ- Chánh văn phòng, bà Trần Lương Tường Linh – Chuyên viên phòng Quản lý và Phát triển Du lịch.

XEm nội dung chi tiết  Thông báo số 29/TB-SDL Tại đây


Đánh giá: