Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn qua các nền tảng số hiện đại

03/07/2024 - 16:22

Ngày 01/4, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có văn bản số 261/VPĐP-OCDL gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin một số nền tảng số trong quảng bá, xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Du khách quốc tế thích thú với các hoạt động du lịch trải nghiệm làng quê (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Theo nội dung văn bản, thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, gỉới thiệu và xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trên các nền tảng số như: Website, Youtube, Fanpage, Zalo...

Được sự phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, giúp các địa phương, tố chức, cộng đồng, chủ thể du lịch nông nghiệp, nông thôn có thể tham khảo các mô hình, tiếp cận và ứng dụng trong các hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cung cấp địa chỉ liên kết các nền tảng số như sau:

1. Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn (song ngữ Việt-Anh.) trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: https://nongthon.vietnamtourism.gov.vn  

2. Kênh quảng bá du lịch nông thôn trên nền tảng video Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhp4Vp_kROY7YXZ07VkMpwwKaKhXjAIQ2

Quét mã QR để truy cập:

3. Trang Fanpage về quảng bá du lịch nông thôn trên mạng xã hội Facebook:

a) Trang fanpage của Văn phòng Điều phốỉ nông thôn mới Trung ương, đường link: facebook.com/profile.php?id=61554719362602

Quét mã QR để truy cập:

b) Trang fanpage của “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam” (đã xác thực tích xanh): tìm thẻ (hashtag): #dulichnongthon

Đường link: https://www.facebook.com/vnattitc

4. Quảng bá du lịch nông thôn trên nền tảng mạng xã hội Zalo:

Trên nền tảng Zalo, tìm và mở tài khoản chính thức “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam” (đã xác thực tích vàng) sau đó vào menu “DL Nông thôn”.

5. Nền tảng thuyết minh đa phương tiện (Multimedia guide) trên ứng dụng (app); Giới thiệu về các điểm du lịch, điểm di tích, làng nghề truyền thống... gắn với du lịch nông thôn trên ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tải và cài đặt ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” trên các kho ứng dụng sau đó vào phần “Thuyết minh đa phương tiện”.

Quét mã QR để tải ứng dụng:

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thông tin đến cơ quan chủ trì Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; UBND cấp huyện; các tổ chức, cộng đồng, chủ thể du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn để tham khảo, tiếp cận và áp dụng phù hợp.

Nguồn Trung tâm Thông tin du lịch


Đánh giá: