Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Long Điền đề xuất được dựng cầu tạm qua kênh thủy lợi phục vụ du lịch

13/03/2024 - 15:01

UBND huyện Long Điền vừa có công văn số 2512 /UBND-NN về việc xin ý kiến lắp dựng cầu tạm qua các tuyến kênh thủy lợi để phục vụ du khách đến tham quan du lịch đồng ruộng.

Theo công văn, nhằm phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Long Điền đến năm 2025, UBND huyện Long Điền đã tổ chức khảo sát thực địa tại các địa điểm dự kiến hình thành các điểm du lịch cộng đồng như: Khu di tích lịch sử - văn hóa Bàu Thành; khu vực cánh đồng lúa liên xã - thị trấn: Long Điền, An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước.

Sau khảo sát, UBND huyện Long Điền đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc lắp dựng cầu tạm qua tuyến kênh Bà Súng để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại khu vực ruộng lúa. UBND huyện Long Điền cam kết không làm ảnh hưởng đến công năng của các tuyến kênh thủy lợi hiện hữu trong quá trình thi công và sử dụng cầu tạm; đồng thời sẽ thực hiện tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Nguồn MINH THANH


Đánh giá: