Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tham quan và học tập kinh nghiệm về khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên tại tỉnh Quảng Bình

20/03/2023 - 06:00

Từ ngày 09/3/2023 đến ngày 12/3/2023, Công đoàn Sở Du lịch phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên công đoàn Sở tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình.

Chương trình được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho công chức Sở Du lịch học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nghiệm vụ quản lý phát triển du lịch; kết hợp tổ chức cho công chức tham quan thực tế tại các địa phương phát triển về du lịch; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các công chức trong cơ quan giao lưu, kết nối với các đơn vị ngoài tỉnh và để hưởng ứng hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

Trong những ngày tại Quảng Bình, đoàn đã đến viếng mộ Bác Võ Nguyên Giáp, tham quan tượng Mệ Suốt, động Thiên Đường và động Phong Nha, cùng một số điểm tham quan khác.

 

 

 

                                                               Đào Thu Hiền-P.QLPTDL

 


Đánh giá: