Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

30/01/2024 - 14:19

Cùng tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng 02/1934 - tháng 02/2024).

⭐️Chủ đề tuần 02: Giai đoạn lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8/1945); đoàn kết, quyết tâm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1946 - 1975)

👉🏼👉🏼👉🏼Truy cập ngay địa chỉ: http://cuocthibrvt.vn/welcome để tìm hiểu thể lệ và tham gia dự thi Tuần 2 (từ 29/01/2024 đến 02/02/2024)

Nguồn: FB Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu.


Đánh giá: