Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 2524/UBND-VHTT - 23/05/2024 của UBND huyện Côn Đảo về việc đồng ý chủ trương để Tàu khách Resorts World One cập cảng tham quan Khu du lịch quốc gia Côn Đảo ngày 02/6/2024


Đánh giá: