Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch năm 2022 tại thành phố Vũng Tàu.

19/12/2022 - 10:00

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/05/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; Sáng ngày 15/11/2022 Sở Du lịch đã tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch năm 2022 tại thành phố Vũng Tàu.

Chương trình tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường của Ngành để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân ngành du lịch gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường du lịch giữa các đơn vị.

Lớp học có sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong lĩnh du lịch; cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các cơ sở lưu trú du lịch, công ty lữ hành có trụ sở tại địa phương, đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại khu tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lớp Tập huấn diễn ra trong thời gian từ ngày 15/11 đến ngày 16/11/2022. Trong chương trình, các học viên được phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về tổng quan về môi trường và một số phương hướng, giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; các văn bản về bảo vệ môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch.

Theo đánh giá của nhiều cá nhân, đơn vị tham gia, lớp tập huấn đã mang đến những kiến thức bổ ích về các quy định của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, đây cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch giữa các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về du lịch; nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ du lịch, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh du lịch của tỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bình Minh

 


Đánh giá: