Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông báo số 14/TB-SVHTT - 06/03/2024 về Kết luận của Ông Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tại cuộc họp Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật 2024

06/03/2024 - 15:09

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/02/2024, tại Phòng họp Sở Văn hóa và Thể thao, Ông Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao – Phó trưởng Ban thường trực cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định tiềm năng-Nâng tầm hội nhập” năm 2024

 

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/02/2024, tại Phòng họp Sở Văn hóa và Thể thao, Ông Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao – Phó trưởng Ban thường trực cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định tiềm năng-Nâng tầm hội nhập” năm 2024, chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi. Tham dự cuộc họp thành viên Ban Tổ chức cuộc thi: Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; Ông Trương Thanh Phong, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ông Nguyễn Văn Tiện Phó Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Ông Lâm Diệp Châu, Phó Trưởng Phòng VHTT huyện Đất Đỏ, Ông Lê Anh Quỳnh, PGĐ Trung tâm VHTT-TT TP Vũng Tàu.   

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Ông Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi kết luận như sau:

1. Về Kế hoạch, thể lệ cuộc thi cuộc thi:

- Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, có văn bản điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, hình thức tuyên truyền tổ chức cuộc thi để đảm bảo hiệu quả.

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Ban tổ chức, Ban hành Thể lệ và văn bản gửi các sở, ngành, địa phương đề nghị hỗ trợ thông báo rộng rãi để thu hút đông đảo Nhân dân, các nghệ sỹ chuyên và không chuyên trên cả nước theo dõi, ủng hộ, tham gia.

Xem chi tiết Thông báo số 14/TB-SVHTT  tại đây


Đánh giá: