Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hội nghị Tập huấn Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch và phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

02/04/2024 - 16:08

Ngày 02/4/2024, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch và phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Phước Trung - Phó Giám đốc Sở Du lịch; PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Bền vững - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; báo cáo viên của Côn An tỉnh, Cục Thuế tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và hơn 400 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải; cơ sở dịch vụ du lịch khác và người dân đang làm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm định hướng nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử văn minh, lịch sự cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cũng như phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong ngành du lịch.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Đỗ Phước Trung - Phó Giám đốc Sở Du lịch mong muốn thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ tiếp thu được những quy định mới, nắm rõ được những nghĩa vụ, quy định và những điều kiện cần để hoàn thiện quá trình hoạt động kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch và ứng xử văn minh để Bà Rịa- Vũng Tàu luôn là “Điểm đến thân thiện – an toàn – hấp dẫn”.

Ảnh ST: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Bền vững- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM phổ biến kiến thức Bộ quy tắc ứng xử du lịch thông minh

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Bền vững- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM phổ biến kiến thức Bộ quy tắc ứng xử du lịch thông minh. Theo đó, Bộ Quy tắc gồm 2 chương, 12 điều, trong đó có 9 điều quy định những điều cần làm của từng đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch như: khách du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; doanh nghiệp lữ hành; hướng dẫn viên du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; đơn vị vận chuyển khách du lịch; nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống; điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; điểm tham quan, điểm du lịch và cộng đồng dân cư.

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên của Công An tỉnh; Cục Thuế tỉnh và Sở Du lịch tỉnh phổ biến kiến thức về: các văn bản Quy phạm pháp luật mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự; phòng chống tội phạm trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật đã được áp dụng trong các năm 2023 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định; phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế được ban hành trong năm 2024; phổ biến chính sách về gia hạn, miễn, giãm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát tiển kinh tế ngay khi được ban hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; những điểm cần lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ – CP; triển khai Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2022 quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch; các văn bản Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; các hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành...

                                                                                                                      Nhật Lệ

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị


Đánh giá: