Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Quyết định số 20/QĐ-SDL - 04/03/2024 của Sở Du lịch về thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024


Đánh giá: