Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

06/07/2023 - 10:00

        Công đoàn cơ sở Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt liệt Chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
 
        ​​​​'Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển'
 

Đánh giá: