Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên dự Hội nghị quán triệt Quy định 144, Chỉ thị 35

09/07/2024 - 16:36

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Hội nghị được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối và truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại đểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại đểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Tiếp đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định.

Quy định 144 gồm 6 điều, trong đó điều 1 đến điều 5 cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội nghị cũng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW. Chỉ thị này tiếp tục kế thừa và có bổ sung một số nội dung so với chỉ thị trước đây. Bên cạnh đó, chỉ thị đã điều chỉnh một số nội dung mới.

Về tiêu chuẩn chung cấp ủy viên các cấp, chỉ thị có nhấn mạnh thêm một số tiêu chuẩn. Trong đó, cán bộ được giới thiệu để bầu tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội (chức vụ cao hơn), nhìn chung phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm (24 tháng); trường hợp đặc biệt có thời gian giữ chức vụ ít nhất là 1 năm (12 tháng), do cấp ủy có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Theo Ban tổ chức, có hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị tại 15.644 điểm cầu trong cả nước. Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7.442 cán bộ, đảng viên tham dự tại 59 điểm cầu.

Nguồn Tin, ảnh: PHÚC LƯU

 

 

 

 

 


Đánh giá: