Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 1923/SDL-QLPTDL ngày 03/07/2024 của Sở Du lịch về hướng dẫn làm hồ sơ tham gia Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024

03/07/2024 - 14:41

 

Xem và tải Công văn số  1923/SDL-QLPTDL tại đây

Đính kèm mẫu hướng dẫn download tại đây hoặc truy cập link bên dưới

Các mẫu đăng ký cho từng hạng mục giải thưởng được gửi kèm theo công
văn này, đồng thời được đăng tải tại đường link:

https://vietnamtourism.gov.vn/post/56927. Thông báo về Lễ vinh danh các doanh
nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024 và hướng dẫn chi tiết đã được đăng
tải trên trang web www.vietnamtourism.gov.vn.
 


Đánh giá: