Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững

05/01/2024 - 21:15

Chiều 4/1, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tặng Giấy khen cho các DN có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động ngành du lịch năm 2023.

Năm 2023, du lịch có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu về lượng khách, doanh thu đều tăng trưởng. Hệ thống cơ sở lưu trú tăng cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều sự kiện kích cầu phát huy hiệu quả thu hút khách du lịch đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, tổng lượt khách đến tỉnh hơn 14 triệu lượt, tăng 15,27% so cùng kỳ. Có hơn 4,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,28% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú khoảng 200.000 lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu từ du lịch khoảng 14.678 tỷ đồng, tăng 12,15% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch 5.178 tỷ đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ. Tăng mạnh nhất là doanh thu dịch vụ lữ hành, tăng hơn 72% so với cùng kỳ, tương đương 300 tỷ đồng.

Năm 2024, ngành du lịch đặt mục tiêu đón trên 15,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 16.491 tỷ đồng. Về định hướng, tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng chiều sâu chất lượng với đa dạng loại hình, sản phẩm, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Dịp này, Giám đốc Sở Du lịch cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc các địa phương, đơn vị có thành tích trong thi đua thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành du lịch năm 2023; tặng giấy khen cho 11 DN có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động ngành du lịch năm 2023.

Nguồn ĐĂNG KHOA


Đánh giá: