Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công văn số 993/SDL-VP ngày 12/04/2024 của Sở Du lịch về việc tổ chức tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý ngành du lịch cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2024 (lần 2 )

12/04/2024 - 20:52

            Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 603/UBND-VP ngày 15/01/2024 về  thực hiện Thông báo Kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Sở Du lịch đã xây dựng phần mềm quản lý ngành du lịch và đã có Kế hoạch số 55/KH-SDL ngày13/03/2024 về triển khai phần mềm quản lý ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, Sở củng đã có Thông báo số 31/TB-SDL ngày 28/03/2024 về tổ chức tập huấn trực tuyến phần mềm quản lý ngành du lịch cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2024; kèm theo lịch tập huấn chi tiết gửi UBNd các huyện, thị xã, thành phố.

Mục đích xây dựng phần mềm này nhằm giúp các cơ sở kinh doanh du lịch gửi các báo cáo theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chế độ báo cáo thông kê trong hoạt động du lịch về Sở được nhanh chóng và chính xác. Sau khi triển khai phần mềm này, Sở Du lịch sẽ không nhận báo cáo qua hình thức bản giấy, email, Zalo…

Xem và tải nội dung chi tiết Công văn số 993/SDL-VP tại đây

Quét mã QR bên dưới để xem Lịch tập huấn chi tiết và Danh sách các lớp tập huấnno


Đánh giá: