Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng

27/06/2024 - 20:11

Ngày 27/6, Sở Du lịch khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch cộng đồng cho hơn 100 học viên là công chức, viên chức làm công tác quản lý Nhà nước về du lịch từ cấp xã, phường, huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Học viên trong phần trình bày về tài nguyên du lịch cộng đồng tại địa phương quản lý

Trong 2 ngày (27 và 28/6), học viên được truyền đạt kiến thức về tầm quan trọng của du lịch cộng đồng, thách thức trong phát triển du lịch cộng đồng, những quy định của pháp luật, các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu trên cả nước và một số nước trong khu vực Đông Nam Á, gợi ý về tài nguyên du lịch tại địa phương có thể khai thác trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng, những tình huống gặp phải trong quá trình quản lý du lịch cộng đồng… 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA


Đánh giá: