Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 2622-SDL-VP
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày có hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
Lĩnh vực văn bản Quản lý nhà nước
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tập tin đính kèm