Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 56/TB-SDL
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày có hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2024
Lĩnh vực văn bản Quản lý nhà nước
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Thông báo
Tập tin đính kèm