Sở Du Lịch TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 94/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày có hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Lĩnh vực văn bản Quy phạm pháp Luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Tập tin đính kèm